VALAŠSKÉ KLOBŮKY

O původu jména Klobouky

Pověst o počátcích Klobouk vypráví o honech brumovských pánů (dle jedné verze šlo o panstvo z Brna) v hlubokých lesích. K občerstvení a odpočinku se prý scházeli na louce se studánkou (v místech dnešní kašny): aby studánku se znamenitou vodou snáze našli, označili si ji prý holí, na níž byl zavěšen klobouk (podle některých byl zelený). Osada, která v těch místech záhy vznikla, dostala od tohoto klobouku své jméno…
Jiná varianta situuje studánku do hlubokého lesa, její polohu signalizoval klobouk pověšený na vysoký strom.
Také se vypráví, že všichni chlapi z obce nosili klobouky, což v sousedních obcích nebylo zvykem. Když se pak zdejší ubírali na brumovský hrad k jednání, úředníci už je vyhlíželi, a když se ve svahu objevily klobouky, volali: „Klobúky už sú tu.“
Jazykovědci nabízejí tři možnosti: buď dal obci jméno klobouk (staročesky „klobúk“), nebo člověk/lidé s příjmením Klobúk, nebo je obec pojmenována podle tvaru okolních vrchů (topografický termín „klobuk“ ve smyslu vršek, pahorek.

 


Kontakt

Petr Šobáň

Polichno 97
POLICHNO
76341


732161532